Archiwa tagu: terminografia

Sekcja terminograficzna KN BAJT

Studentów i doktorantów zainteresowanych pracą naukową poświęconą słownikom terminologicznym zapraszam do nowo powstającej SEKCJI TERMINOGRAFICZNEJ Koła Naukowego BAJT!

Na razie planowana jest praca nad dwoma projektami:

Współpraca z TermCoord

  • TermCoord — unijny zespół odpowiedzialny za koordynację terminologiczną
  • forma współpracy: przygotowanie haseł do bazy IATE (Inter-Active Terminology for Europe) w ramach indywidualnych prac magisterskich lub projektów naukowych
  • możliwość rozszerzenia: wyjazdy w ramach programu Erasmus+, wyjazdy studyjne dla studentów i pracowników Instytutu, którzy mogliby odwiedzić TermCoord i Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń
  • efekty: – materiały i tematy do prac dyplomowych/projektów naukowych, – wspólna i indywidualna praca nad terminologią wybranej dziedziny wiedzy, – publikacja opracowanych haseł w glosariuszach TermCoord i bazie IATE, – możliwość tworzenia dalszych projektów lub prezentacji wyników badań na bazie zebranej terminologii

Koordynacja powstawania i archiwizacja słowników terminologicznych

  • opracowanie dobrych praktyk w tworzeniu słowników w ramach prac dyplomowych (stylesheet, podstawowe typy, podstawowe zasady)
  • przygotowywanie modeli słowników terminologicznych na potrzeby konkretnych prac dyplomowych — tworzenie „słownika modeli”
  • archiwizacja i przygotowanie do dalszego wykorzystania słowników z obronionych dotąd prac dyplomowych: – kontakt z autorami i promotorami, – klasyfikacja słowników wg języków, typów i dziedzin, – redakcja i dostosowanie słowników do uzgodnionych modeli, – stworzenie i udostępnienie wspólnej bazy terminologicznej / baz terminologicznych / słowników
  • efekty: – zadbanie o jakość i przygotowanie do publikacji/wykorzystania w celach dydaktycznych aktualnie tworzonych i starszych słowników terminologicznych

Oprócz tego czekam na dalsze propozycje projektów zespołowych i indywidualnych.

Zainteresowanych proszę o wiadomość na adres: w.szeminska@uw.edu.pl lub w formie komentarza do tego postu. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne odbędzie się w styczniu.

Recenzja: Máirtín Mac Aodha (ed.). 2014. Legal Lexicography. A Comparative Perspective

w druku „Recenzja: Máirtín Mac Aodha (red.). 2014. Legal Lexicography. A Comparative Perspective

w: International Journal of Lexicography.

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Translating Law into Dictionaries, Or Why One Dictionary Is Not Enough

2014 „Translating Law into Dictionaries, Or Why One Dictionary Is Not Enough“

w: Gerhard Budin — Vesna Lušicky (red.), Languages for Special Purposes in a Multilingual, Transcultural World. Proceedings of the 19th European Symposium on Languages for Special Purposes, 8-10 July 2013, Vienna, Austria. Vienna: University of Vienna, Centre for Translation Studies, 118-125.

Abstract
The paper proposes an answer to two faults in the concept of a terminological translation dictionary, designed as a tool for professional translators of legal texts. Such a dictionary should include various categories of information deemed most useful for translators: definitions, references to legal sources, synonyms, hypo- and hypernyms, equivalents of various types, collocations etc. Its first fault lies in the fact that the data in each category is not sufficiently extensive. Secondly, the translator does not always require all categories of information presented in the dictionary: frequently the search is restricted to e.g. definition or collocations, in which case wading through the entire massive entry is a waste of time.

The solution could be a terminographic system: a set of dictionaries of various types, including an explanatory dictionary, a frequency dictionary, a semantic dictionary and a dictionary of collocations, with a translation dictionary including all categories of information in a concise form in the centre of the set. All dictionaries are interconnected by a system of cross-references, common macrostructure and mediostructure. The concept is described on the example of a set of dictionaries for translators of legal texts.

Key terms: dictionary for translators, legal translation, system of dictionaries, terminological dictionary, translation dictionary

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Struktura słownika jako narzędzia pracy lingwistycznej

2014 „Struktura słownika jako narzędzia pracy lingwistycznej”

w: Wanda Zmarzer (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 240-256.

Streszczenie:
Słownik jako makroznak wiedzy stanowi istotne narzędzie pracy lingwistycznej, zarówno na etapie jego konstruowania, jak i lektury. Konstruowanie słownika tożsame jest z tworzeniem lingwistycznego modelu pewnego wycinka wiedzy ludzkiej, a zatem z reprezentacją teorii. Zadaniem niniejszego tekstu jest omówienie charakterystyki słownika terminologicznego jako takiego właśnie narzędzia, z uwzględnieniem jego porządku, formy, quantum, makro-, medio- i mikrostruktury.

Słowa kluczowe: forma, makrostruktura, mediostruktura, mikrostruktura, narzędzia pracy lingwistycznej, porządek, quantum, słownik terminologiczny

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Translating Law into a Dictionary: A Terminographic Model

2011 „Translating Law into a Dictionary: A Terminographic Model“

Research in Language Vol. 9 No. 1, 177-186.

Abstract
The purpose of the paper is to present a model dictionary which could serve as a tool for professional translators of legal texts.

Firstly, the methodological approach which was adopted in order to create the model is delineated. It is based on the combined specialist knowledge of three disciplines, namely terminography, translation studies and law. Subsequently, the notion of the translation dictionary as a separate type of terminological dictionary is presented, with particular emphasis on the unit of translation and translation equivalence. The following part of the paper characterises translation of legal texts and its implications concerning the needs of the translator as well as the role of the dictionary in the translation process. Finally, the paper proposes a model dictionary, constructed according to the methodological rules determined at the beginning and in the light of the conclusions drawn from the following analysis.

Key terms: legal translation, terminological translation dictionary, dictionary model

DOWNLOAD

Czytaj dalej

Terminologiczny słownik przekładowy: w poszukiwaniu narzędzia doskonałego

2009 „Terminologiczny słownik przekładowy: w poszukiwaniu narzędzia doskonałego”

w: Marek Łukasik (red.) Na drodze wiedzy specjalistycznej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 112-122.

Streszczenie
Artykuł stawia sobie za cel zaproponowanie charakterystyki słownika przekładowego, obejmującej m.in. jego miejsce w typologii (ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia pomiędzy słownikiem przekładowym a zwykłym słownikiem dwujęzycznym), opis struktury słownika, technikę jego opracowania, rodzaje proponowanych w słowniku ekwiwalentów, a także metodę odzwierciedlenia struktury wiedzy specjalistycznej poprzez budowę słownika. Proponowany opis ma stać się podstawą do budowy modeli konkretnych dzieł leksykograficznych.

Słowa kluczowe: modelowanie terminograficzne, słownik przekładowy, terminografia, typologia słowników

Abstract:
The aim of the article is to propose a characterisation of the translation dictionary, including its place in the typology of lexicographic works, particularly in opposition to the ordinary bilingual dictionary. Among the features considered are the structure of the dictionary, the technique of its construction, the types of equivalents offered, as well as the manner of representing specialised knowledge by means of the dictionary’s design. The proposed description is to become a basis for the construction of models of specific lexicographic works.

Key words: dictionary modelling, dictionary typology, terminography, translation dictionary

DO POBRANIA

Czytaj dalej