Archiwa tagu: TBC5

W sierpniu odbędzie się czwarta edycja symulacji obrad unijnych — Model European Union Warsaw. Trwa nabór uczestników, w tym tłumaczy symultanicznych. Zachęcam Państwa do wysyłania zgłoszeń! Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo poprzez wydarzenie na Facebooku.

TBC5, Homework Assignment No. 2

Your final homework assignment is to translate the text “Über die Trauer nach der Trennung.”

Deadline: 25/26th May

Formal requirements:

 • (any) standard serif font (e.g. Times New Roman, Garamond, Bookman Old Style, Georgia),
 • font size 12 pts,
 • double spacing,
 • 2 cm margins,
 • justified text,
 • paragraphs marked EITHER with the indentation of the first line OR with extra spacing between the paragraphs,
 • one sheet only (i.e. print on both sides),
 • your name at the top of the first page.

The source text is formatted in accordance with the above requirements, so you can just use it as a template.

TBC5, Homework Assignment no. 1

Your homework assignment is the following text by Harald Martenstein. Please hand it in (i.e. in hard copy) by 23rd/24th February (during our first class in the summer term).

Formatting requirements:

 • (any) standard serif font (e.g. Times New Roman, Garamond, Bookman Old Style, Georgia),
 • font size 12 pts,
 • double spacing,
 • 2 cm margins,
 • justified text,
 • paragraphs marked EITHER with the indentation of the first line OR with extra spacing between the paragraphs,
 • one sheet only (i.e. print on both sides),
 • your name at the top of the first page.

Should you have any questions, let me know.

TBC5, Pregnancy

Our next text will be in English and discuss the problems of pregnancy. Fear not, read and enjoy! The excerpt comes from the book Babies and other hazards of sex. How to make a tiny person in only 9 months, with tools you probably have around the home by Dave Barry.

Odwołanie zajęć 18 lutego

Z powodu wyborów do rady wydziału, zgodnie z decyzją dyrekcji Instytutu, muszę odwołać czwartkowe zajęcia od dziesiątej rano. Wszystkie terminy — składania prac i prezentacji — przesuwają się o tydzień.

Zajęcia o 8:30 odbywają się normalnie.

TBC5, Homework Assignment

Your homework assignment is the following text by Harald Martenstein. Please hand it in (i.e. in hard copy) by 18th February.

Formatting requirements:

 • (any) standard serif font
 • font size 12 pts
 • double spacing
 • 2 cm margins
 • justified text
 • paragraphs marked EITHER with the indentation of the first line OR with extra spacing between the paragraphs
 • one sheet only (i.e. print on both sides).

Should you have any questions, let me know.

Sekcja terminograficzna KN BAJT

Studentów i doktorantów zainteresowanych pracą naukową poświęconą słownikom terminologicznym zapraszam do nowo powstającej SEKCJI TERMINOGRAFICZNEJ Koła Naukowego BAJT!

Na razie planowana jest praca nad dwoma projektami:

Współpraca z TermCoord

 • TermCoord — unijny zespół odpowiedzialny za koordynację terminologiczną
 • forma współpracy: przygotowanie haseł do bazy IATE (Inter-Active Terminology for Europe) w ramach indywidualnych prac magisterskich lub projektów naukowych
 • możliwość rozszerzenia: wyjazdy w ramach programu Erasmus+, wyjazdy studyjne dla studentów i pracowników Instytutu, którzy mogliby odwiedzić TermCoord i Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń
 • efekty: – materiały i tematy do prac dyplomowych/projektów naukowych, – wspólna i indywidualna praca nad terminologią wybranej dziedziny wiedzy, – publikacja opracowanych haseł w glosariuszach TermCoord i bazie IATE, – możliwość tworzenia dalszych projektów lub prezentacji wyników badań na bazie zebranej terminologii

Koordynacja powstawania i archiwizacja słowników terminologicznych

 • opracowanie dobrych praktyk w tworzeniu słowników w ramach prac dyplomowych (stylesheet, podstawowe typy, podstawowe zasady)
 • przygotowywanie modeli słowników terminologicznych na potrzeby konkretnych prac dyplomowych — tworzenie „słownika modeli”
 • archiwizacja i przygotowanie do dalszego wykorzystania słowników z obronionych dotąd prac dyplomowych: – kontakt z autorami i promotorami, – klasyfikacja słowników wg języków, typów i dziedzin, – redakcja i dostosowanie słowników do uzgodnionych modeli, – stworzenie i udostępnienie wspólnej bazy terminologicznej / baz terminologicznych / słowników
 • efekty: – zadbanie o jakość i przygotowanie do publikacji/wykorzystania w celach dydaktycznych aktualnie tworzonych i starszych słowników terminologicznych

Oprócz tego czekam na dalsze propozycje projektów zespołowych i indywidualnych.

Zainteresowanych proszę o wiadomość na adres: w.szeminska@uw.edu.pl lub w formie komentarza do tego postu. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Pierwsze spotkanie organizacyjno-informacyjne odbędzie się w styczniu.

TBC5, Pregnancy

Our next text will be in English and discuss the problems of pregnancy. Fear not, read and enjoy! The excerpt comes from the book Babies and other hazards of sex. How to make a tiny person in only 9 months, with tools you probably have around the home by Dave Barry.