• przekład literacki,  rozdział

    Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O przekładzie wybranych wierszy Philipa Larkina

    Szemińska, Weronika. 2008. „Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O przekładzie wybranych wierszy Philipa Larkina”, w: Krzysztof Fordoński — Marek Łukasik (red.) Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 71–86

    Streszczenie

    Wiersze Philipa Larkina znane są polskim czytelnikom głównie w przekładach Stanisława Barańczaka (44 wiersze z 1991 r.). Jednakże kolejne opracowania (m.in. J. Jarniewicza, E. Rajewskiej, J. Dehnela) wykazują, że w swych tłumaczeniach Barańczak zneutralizował Larkinowską rozpacz, rozjaśnił ją i zastąpił „intensywnością smutku”.

    7 lipca 2008 r. nakładem Biura Literackiego ukaże się książka Larkina Wysokie okna w tłumaczeniu Jacka Dehnela, zapowiadana publikacjami poszczególnych przekładów w internecie. Celem referatu jest przeprowadzenie analizy porównawczej przekładów Barańczaka i Dehnela wybranych wierszy Larkina (m.in. „High Windows”, „Mr Bleaney”, „Whitsun Weddings”) oraz próba określenia różnic na płaszczyźnie szczegółowych rozwiązań oraz całościowego charakteru tłumaczeń.