Archiwa tagu: modelowanie terminograficzne

Recenzja: Máirtín Mac Aodha (ed.). 2014. Legal Lexicography. A Comparative Perspective

w druku „Recenzja: Máirtín Mac Aodha (red.). 2014. Legal Lexicography. A Comparative Perspective

w: International Journal of Lexicography.

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Terminologiczny słownik przekładowy: w poszukiwaniu narzędzia doskonałego

2009 „Terminologiczny słownik przekładowy: w poszukiwaniu narzędzia doskonałego”

w: Marek Łukasik (red.) Na drodze wiedzy specjalistycznej. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 112-122.

Streszczenie
Artykuł stawia sobie za cel zaproponowanie charakterystyki słownika przekładowego, obejmującej m.in. jego miejsce w typologii (ze szczególnym uwzględnieniem rozróżnienia pomiędzy słownikiem przekładowym a zwykłym słownikiem dwujęzycznym), opis struktury słownika, technikę jego opracowania, rodzaje proponowanych w słowniku ekwiwalentów, a także metodę odzwierciedlenia struktury wiedzy specjalistycznej poprzez budowę słownika. Proponowany opis ma stać się podstawą do budowy modeli konkretnych dzieł leksykograficznych.

Słowa kluczowe: modelowanie terminograficzne, słownik przekładowy, terminografia, typologia słowników

Abstract:
The aim of the article is to propose a characterisation of the translation dictionary, including its place in the typology of lexicographic works, particularly in opposition to the ordinary bilingual dictionary. Among the features considered are the structure of the dictionary, the technique of its construction, the types of equivalents offered, as well as the manner of representing specialised knowledge by means of the dictionary’s design. The proposed description is to become a basis for the construction of models of specific lexicographic works.

Key words: dictionary modelling, dictionary typology, terminography, translation dictionary

DO POBRANIA

Czytaj dalej