Archiwa tagu: Jacek Dehnel

Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O przekładzie wybranych wierszy Philipa Larkina

2008 „Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O przekładzie wybranych wierszy Philipa Larkina”

w: Krzysztof Fordoński — Marek Łukasik (red.) Piękno języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych, 71-86.

Streszczenie
Niniejszy artykuł podejmuje próbę porównania przekładów wybranych wierszy Philipa Larkina autorstwa Stanisława Barańczaka, obecnych na polskim rynku od roku 1991, i mających się wkrótce ukazać nowych tłumaczeń w wykonaniu Jacka Dehnela. Analizie poddano cztery utwory z trzech dojrzałych tomów poetyckich Philipa Larkina oraz ich przekłady autorstwa obu tłumaczy. Analiza uwzględnia aspekty leksykalne oraz wersyfikacyjne i ma za cel ocenę ekwiwalencji przekładów, jak też określenie różnic w podejściu Barańczaka i Dehnela.

Wyrazy kluczowe: Stanisław Barańczak, Jacek Dehnel, Philip Larkin, przekład literacki, tłumaczenie poezji

DO POBRANIA

Czytaj dalej