Archiwa tagu: inne

Techniki określania struktury jednostek informacyjnych

2012 „Techniki określania struktury jednostek informacyjnych”

w: Wanda Zmarzer (red.), Struktura jednostek informacyjnych. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 133-144.

Streszczenie
Zadaniem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie sposobów określania struktury jednostek informacyjnych, to jest ich wartości systemowej, znaczenia oraz sensu. Służą do tego technika identyfikacyjna, pozwalająca oznaczyć miejsce jednostki w systemie, technika semantyzacyjna, służąca do określenia sposobu funkcjonowania jednostki w tekście, oraz technika interpretacyjna, umożliwiająca przypisanie jednostce miejsce w dyskursie.

Wyrazy kluczowe: identyfikacja, interpretacja, jednostka informacyjna, semantyzacja, struktura jednostki informacyjnej

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Tekst w układzie translacyjnym. Projekt typologii metafrastycznej

2011 „Tekst w układzie translacyjnym. Projekt typologii metafrastycznej”

w: Marek Łukasik (red.) Język bez granic. Warszawa: Koło Naukowe BAJT, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, 197-205.

Abstract
The article constitutes an attempt to describe text as an element of the model of translation. Metaphrastic typology of texts is supposed to become a new tool in research on translation, and in further perspective perhaps also on terminography.

The first part of the article discusses the concept of typology of texts: its aim, principles of creating a typology etc. Then the main typologies of specialist texts are presented. In the following part, text is presented as an element of the model of translation. At this point the article attempts to answer the following questions concerning metaphrastic typology of texts: what is a metaphrastic typology of texts supposed to be? what purpose should it serve? how to determine a set of indices which would render a complete description of text in the aspect of translation possible? Finally, metaphrastic typologies of texts are proposed.

Key words: translation strategy, communication situation, specialist text, text type, text typology, model of translation

Wyrazy kluczowe: strategia tłumaczenia, sytuacja komunikacyjna, tekst specjalistyczny, typ tekstu, typologia tekstów, układ translacyjny

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Werbalne języki wiedzy

2011 „Werbalne języki wiedzy”

w: Wanda Zmarzer (red.) Języki wiedzy. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 133-143.

Streszczenie
Celem niniejszego tekstu jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy pojęciem języka wiedzy a pojęciem języka specjalistycznego oraz przedstawienie charakterystyki jednego z rodzajów języków wiedzy, a mianowicie języków werbalnych.

Wyrazy kluczowe: język specjalistyczny, kodyfikacja terminologiczna, nowa semantyka, poziomy wiedzy, wiedza specjalistyczna

DO POBRANIA

Czytaj dalej