Doświadczenie

Jestem czynną tłumaczką od 2007 roku. W 2009 roku uzyskałam stopień magistra filologii tłumaczeniowej ze specjalnością tłumaczenie specjalistyczne w zakresie języka angielskiego i języka niemieckiego, ukończywszy jednolite dzienne studia magisterskie w ówczesnej Katedrze Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracowałam dotąd między innymi z:

  • instytucjami publicznymi (Kancelaria Kraju Związkowego Brandenburgii),
  • fundacjami i stowarzyszeniami (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V., Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, „Freunde alter Menschen” e.V., Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Fundacja Rozwoju Kultury Żydowskiej w Polsce, Zielony Instytut, Polski Klub Ekologiczny),
  • biurami tłumaczeniowymi (TexteM, Bireta, Lingualex Aneta Skorupa-Wulczyńska, Eklektika Academy of Business English, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych A. A. U. Largo, Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych ATOMINIUM),
  • firmami prywatnymi (Veka Sp. z o.o., Red8 Events, Hotel im Park, Velux Polska Sp. z o.o., Studio Filmowe „Okna”, Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., Warsaw Jewish Film Festival).


Doświadczenie tłumaczeniowe poszerzam, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i kursach specjalistycznych, takich jak:

  • konferencja absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego,
  • warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe „Austriackie i szwajcarskie dokumenty prawne”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich,
  • warsztaty „Niemiecki w tłumaczeniu konsekutywnym z notacją”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich,IMG_2138
  • warsztaty „Practicum CAT (Across, MemoQ, Trados)”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich,
  • kurs prawa niemieckiego i europejskiego, Szkoła Prawa Niemieckiego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.