Referaty

„Elektroniczny układ słowników, czyli jak z papierowego modelu stworzyć nowoczesne narzędzie pracy tłumacza”

wygłoszony z okazji II Interdyscyplinarnej Konferencji Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 5–6 IV 2018

Elektroniczny układ słowników


„Helping the Translator Choose: The Concept of a Dictionary of Equivalents”

wygłoszony z okazji konferencji 9th International Conference SLOVKO2017: NLP, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology, Slovak National Corpus i Ľ. Štúr Institute of Linguistics SAS, Bratysława, 25–27 X 2017

Helping the Translator Choose


„Terminografia: projekty — metody — perspektywy”

wygłoszony z okazji Interdyscyplinarnej Konferencji Wydziału Linwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 23–24 III 2017

Terminografia: projekty — metody — perspektywy


„Układ translacyjny raz jeszcze. Tłumacz jako nieautor i nieodbiorca”

wygłoszony z okazji konferencji Przestrzenie Przekładu 2, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 20–21 X 2016

Układ translacyjny raz jeszcze


„Metaphrasic Text Analysis as a Tool in Teaching Specialist Translation”

wygłoszony z okazji konferencji XX. European Symposium on Languages for Special Purposes, Uniwersytet Wiedeński, Austria, 8–10 VII 2015

Metaphrasic Text Analysis


 „Translating Law Into Dictionaries, Or Why One Dictionary Is Not Enough”

wygłoszony z okazji konferencji XIX. European Symposium on Languages for Special Purposes, Uniwersytet Wiedeński, Austria, 8–10 VII 2013

Translating Law into Dictionaries


„Tekst w układzie translacyjnym. Projekt typologii metafrastycznej”

wygłoszony z okazji II Konferencji Młodych Lingwistów „Język bez granic”, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Uniwersytet Warszawski, 18 XI 2010

Tekst w układzie translacyjnym


„Translating Law into a Dictionary: A Terminographic Model”

wygłoszony z okazji konferencji „Legal Terminology: Research and Practice LawTerm 2010”, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki, 28–30 V 2010

Translating Law into a Dictionary


„Between Text and Thought: Paradox of the Terminological Translation Dictionary”

wygłoszony z okazji konferencja „Young Linguists’ Meeting in Poznań”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23–25 IV 2010

Between Text and Thought


„Translation Dictionary of Law: A Case of Inter- and Intradisciplinarity”

wygłoszony z okazji konferencji „Young Linguists’ Meeting in Poznań”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu, 24–26 IV 2009

Translation Dictionary of Law


„Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O wybranych przekładach poezji Philipa Larkina”

wygłoszony z okazji I Konferencji Młodych Lingwistów, Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski, 14 V 2008

Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela


„Język ohydy. O polskim przekładzie Filth Irvine’a Welsha”

wygłoszony z okazji konferencji „Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie?”, Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, 19 IV 2008

Język ohydy