Referaty

„Metaphrastic Text Analysis as a Tool in Teaching Specialised Translation”

wygłoszony z okazji konferencji XX. European Symposium on Languages for Special Purposes, Uniwersytet Wiedeński, Austria, 8 – 10. VII 2015


„Translating Law Into Dictionaries, Or Why One Dictionary Is Not Enough”

wygłoszony z okazji konferencji XIX. European Symposium on Languages for Special Purposes, Uniwersytet Wiedeński, Austria, 8 – 10. VII 2013


„Tekst w układzie translacyjnym. Projekt typologii metafrastycznej”

wygłoszony z okazji II Konferencji Młodych Lingwistów „Język bez granic”, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Uniwersytet Warszawski, 18. XI 2010


„Translating Law into a Dictionary: A Terminographic Model”

wygłoszony z okazji konferencji „Legal Terminology: Research and Practice LawTerm 2010”, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki, 28 – 30. V 2010


„Between Text and Thought: Paradox of the Terminological Translation Dictionary”

wygłoszony z okazji konferencja „Young Linguists’ Meeting in Poznań”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 23 – 25. IV 2010


„Translation Dictionary of Law: A Case of Inter- and Intradisciplinarity”

wygłoszony z okazji konferencji „Young Linguists’ Meeting in Poznań”, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu, 24 – 26. IV 2009


„Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O wybranych przekładach poezji Philipa Larkina”

wygłoszony z okazji I Konferencji Młodych Lingwistów, Katedra Języków Specjalistycznych, Uniwersytet Warszawski, 14. V 2008


„Język ohydy. O polskim przekładzie Filth Irvine’a Welsha”

wygłoszony z okazji konferencji „Zniekształcenie rzeczywistości w przekładzie?”, Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej, Uniwersytet Łódzki, 19. IV 2008