Dydaktyka

Na tej stronie znajdują się materiały przeznaczone dla moich studentów w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Posty przypisane są do kategorii odpowiednich przedmiotów:

  • PNJA (3) — praktyczna nauka języka angielskiego — analiza tekstów specjalistycznych, III rok studiów licencjackich
  • TUA — tłumaczenia ustne angielskie, III rok studiów licencjackich
  • TBC3 — tłumaczenia niemiecko-angielskie, III rok studiów licencjackich
  • TBC5 — tłumaczenia niemiecko-angielskie, II rok studiów magisterskich
  • Seminarium — seminarium licencjackie, III rok studiów licencjackich

1375649_10201896841565742_1020051695_n