Elektroniczny układ słowników, czyli jak z papierowego modelu stworzyć nowoczesne narzędzie pracy tłumacza

wygłoszony z okazji II Interdyscyplinarnej Konferencji Wydziału Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 5–6 IV 2018

Elektroniczny układ słowników

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blue Captcha Image Refresh

*