Wilkommen

NAUKA — TŁUMACZENIA — DYDAKTYKA

Oto trzy główne obszary mojej działalności.
To właśnie ich połączenie stanowi o unikalności mojej oferty:


W pracy naukowej czerpię z moich doświadczeń zawodowych: projektuję i badam słowniki dla tłumaczy z ich perspektywy, ponieważ sama doskonale wiem, z jakimi problemami się borykają. Stały kontakt ze studentami pomaga mi rozszerzać horyzonty naukowe oraz wciąż wzmacniać podstawy teoretyczne.


Jako tłumaczka wykorzystuję nie tylko zdobywane latami umiejętności zawodowe, ale też doświadczenie naukowczyni, dzięki czemu oferuję rzadkie na rynku tłumaczenia tekstów naukowych wraz z możliwością ich dostosowania do stylu naukowego danego języka oraz wybranego wzoru bibliograficznego. Jednocześnie jako nauczycielka tłumaczeń przywiązuję tym większą wagę do kwestii poprawności oraz na bieżąco stykam się z najnowszym słownictwem.


Na zajęciach czerpię garściami z wiedzy naukowej: moi studenci na uniwersytecie poznają aktualne trendy w nauce, z którymi stykam się, jeżdżąc na konferencje naukowe i realizując projekty. Jednocześnie jako aktywna tłumaczka oferuję ćwiczenia praktyczne z tłumaczeń czy obsługi narzędzi CAT, a także służę radą w zakresie odnalezienia się na rynku pracy.