Archiwa kategorii: rozdział

Techniki określania struktury jednostek informacyjnych

2012 „Techniki określania struktury jednostek informacyjnych”

w: Wanda Zmarzer (red.), Struktura jednostek informacyjnych. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 133-144.

Streszczenie
Zadaniem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie sposobów określania struktury jednostek informacyjnych, to jest ich wartości systemowej, znaczenia oraz sensu. Służą do tego technika identyfikacyjna, pozwalająca oznaczyć miejsce jednostki w systemie, technika semantyzacyjna, służąca do określenia sposobu funkcjonowania jednostki w tekście, oraz technika interpretacyjna, umożliwiająca przypisanie jednostce miejsce w dyskursie.

Wyrazy kluczowe: identyfikacja, interpretacja, jednostka informacyjna, semantyzacja, struktura jednostki informacyjnej

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Struktura słownika jako narzędzia pracy lingwistycznej

2014 „Struktura słownika jako narzędzia pracy lingwistycznej”

w: Wanda Zmarzer (red.), Narzędzia pracy lingwistycznej. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 240-256.

Streszczenie:
Słownik jako makroznak wiedzy stanowi istotne narzędzie pracy lingwistycznej, zarówno na etapie jego konstruowania, jak i lektury. Konstruowanie słownika tożsame jest z tworzeniem lingwistycznego modelu pewnego wycinka wiedzy ludzkiej, a zatem z reprezentacją teorii. Zadaniem niniejszego tekstu jest omówienie charakterystyki słownika terminologicznego jako takiego właśnie narzędzia, z uwzględnieniem jego porządku, formy, quantum, makro-, medio- i mikrostruktury.

Słowa kluczowe: forma, makrostruktura, mediostruktura, mikrostruktura, narzędzia pracy lingwistycznej, porządek, quantum, słownik terminologiczny

DO POBRANIA

Czytaj dalej

Werbalne języki wiedzy

2011 „Werbalne języki wiedzy”

w: Wanda Zmarzer (red.) Języki wiedzy. Warszawa: Instytut Rusycystyki, 133-143.

Streszczenie
Celem niniejszego tekstu jest wyjaśnienie różnicy pomiędzy pojęciem języka wiedzy a pojęciem języka specjalistycznego oraz przedstawienie charakterystyki jednego z rodzajów języków wiedzy, a mianowicie języków werbalnych.

Wyrazy kluczowe: język specjalistyczny, kodyfikacja terminologiczna, nowa semantyka, poziomy wiedzy, wiedza specjalistyczna

DO POBRANIA

Czytaj dalej