Archiwa autora: Weronika Szemińska

Seminarium 13 i 20 listopada

Na zajęciach w kolejnych dwóch tygodniach podzielimy się na dwie grupy, których członkinie będą kolejno prezentować wyniki swojej pracy. W przyszłym tygodniu (13 listopada) będą to słowniki terminologiczne, a w następnym (20 listopada) — analiza tekstów i tłumaczenia.

Wszyscy mogą przyjść na jedne i drugie zajęcia, ale nie ma takiej konieczności. Obecność jest obowiązkowa tylko dla prezentującej grupy, a pozostałe panie mogą spędzić ten czas na samodzielnej pracy w domu czy bibliotece.

Prezentacja ma objąć następujące kwestie:

 • tytuł/temat pracy
 • plan/struktura pracy i główne zagadnienia
 • literatura przedmiotu
 • materiał badawczy (analiza i tłumaczenia)/korpus tekstów (słowniki)
 • rozwiązania metodologiczne

Celem prezentacji nie jest podanie gotowych odpowiedzi na wszystkie pytania, gdyż na tym etapie przeważnie nie jest to możliwe. Proszę jednak uważnie zastanowić się nad wszystkimi kwestiami i zaprezentować swoje propozycje, ale też wątpliwości czy problemy, które następnie razem przedyskutujemy.

Helping the Translator Choose: The Concept of a Dictionary of Equivalents

Terminografia: projekty — metody — perspektywy

TUA, News Reports

News Reports Guidelines:

 • the presentations should share the subject, but not the sources
 • a presentation should last approximately three minutes
 • do not learn the text by heart or read it out; use notes and just tell the story
 • avoid numbers (you can round them up/down or leave out) and names (the position is usually more important than the proper name), don’t kill your interpreter with a thousand details
 • consider which expressions could be problematic for the interpreter and prepare a glossary
 • let me know of the subject of your presentation one day before
 • imagine you have to interpret this piece of news — get the idea now?

W sierpniu odbędzie się czwarta edycja symulacji obrad unijnych — Model European Union Warsaw. Trwa nabór uczestników, w tym tłumaczy symultanicznych. Zachęcam Państwa do wysyłania zgłoszeń! Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo poprzez wydarzenie na Facebooku.